News

SKANLOG ændrer i ledelsen

Finn Adel har med udgangen af juni 2014 valgt at trække sig tilbage fra rollen som administrerende direktør for SKANLOG for på et senere tidspunkt at påbegynde et velfortjent otium. Finn vil indtil da være tilknyttet SKANLOG og vi vil således fortsat få stor gavn af hans brede erfaring, viden og ekspertise. Vi vil dog benytte lejligheden til allerede nu at takke Finn for hans mangeårige store indsats i rollen som administrerende direktør og vi glæder os naturligvis til det fortsatte samarbejde.
 
Stillingen som ny administrerende direktør vil blive overtaget af Jørn Johansen. Jørn har været ansat som direktør for SKANLOG i Sverige og Norge siden årsskiftet 2013/14, og kommer senest fra en stilling som skandinavisk direktør for Itella Logistics. Jørn har mere end 25 års erfaring i logistik, spedition og transport og bestrider en række tillidserhverv blandt andet som formand for Danske Speditører.
 
SKANLOG har gennem de seneste år oplevet en betydelig vækst i aktiviteterne i både Danmark, Sverige og Norge via tilkøb og organisk vækst. Vi har derfor valgt at tydeliggøre den overordnede ledelse ved at etablere en skandinavisk koncernledelse med Jørn Johansen som administrerende direktør (CEO), Peter Nørgaard som kommerciel direktør med ansvar for de samlede markedsvendte aktiviteter (CCO), og Troels Nedergaard Nielsen som økonomidirektør med ansvar for Finans og IT (CFO). Vi ser således styrket frem til fortsat at gøre en forskel for vores kunder.

Med håbet om en god sommer til alle

Benny Winther
Ejer

Marlene W. Plas
Bestyrelsesformand


ENGLISH VERSION


Changes in the Management of SKANLOG
Finn Adel has decided to withdraw from his role as Managing Director for SKANLOG by the end of June
2014 in order to start a well-deserved retirement later on. Finn will until then still be working for SKANLOG,
hence we will still benefit from his broad experience, knowledge and expertise. However, we would like to
take the opportunity now to thank Finn for his many successful years as Managing Director, and will of
course look forward to our continued cooperation.
 
The position as Managing Director will be taken over July 1st by Jørn Johansen. Jørn has been acting as
Director for SKANLOG in Sweden and Norway since January 2014, and was Scandinavian Managing Director
for Itella Logistics before that. Jørn has more than 25 years of experience in logistics, freights and
transportation and holds on top of this a number of external directorships, i.e. chairman of ‘Danske
Speditører’ (The Danish Freight Forwarders Association).
 
SKANLOG has over the last couple of years experienced a considerable growth in activities both in
Denmark, Sweden and Norway via acquisitions and organic growth. We have therefore decided to clarify
the management by establishing a Corporate Management Group with Jørn Johansen as CEO, Peter
Nørgaard as CCO with responsibility for all market directed activities and Troels Nedergaard Nielsen as CFO
with responsibility for both Finance and IT.
 
Thus reinforced we look forward to keep creating value for our customers by handling with expertise and
care.