News
Skanlog sparer på strømmen
Arkivfoto. Efter Skanlog fik målt strømforbruget løber det ikke længere løbsk. I Skanlog besluttede vi for små fem år siden at undersøge vores strømforbrug. Muligheden for gratis at låne strømmålere gjorde, at vi kunne måle strømforbruget i vores daværende hovedsæde i Broenge i Ishøj. Da kapaciteten af computerudstyr er stort set ens på alle vores adresser, kunne målingen uden videre overføres.
 
Målingen viste blandt andet, at en 19” fladskærm bruger 32W og koster 556 kroner i forbrug på et år. De tal gælder blot skærmen er tændt og ændrer sig ikke, selvom skærmen er i brug.  En af de gamle firkantede 17” CRT skærme bruger 53W og den koster 900 kroner om året i strømforbrug uanset om den bruges aktivt, eller om den står tændt uden aktivt brug. En bærbar PC bruger 26W svarende til 430 kroner om året, hvis den aktivt bruges, mens dens forbrug går lidt ned, hvis den er tændt uden aktivt brug. Her bliver forbruget 23W, hvilket svarer til 386 kroner på årsplan.
 
Nye indkøbsvaner
Tallene taler næsten for sig selv. Efter vi blev opmærksomme på forbruget, har mange forhold omkring Skanlogs måde at købe udstyr ind på, ændret sig væsentligt:
 
“Hver gang vi indkøber nye PC’er eller skærme, så forsøger vi at finde nogle, der er mere strømbesparende eller energibesparende. Hver ansattes behov er forskelligt, og derfor forsøger vi at finde den løsning, som giver mest værdi for den ansatte.  Vi prøver altid at finde den mest strømbesparende løsning, både når en ansats behov ændrer sig og når en ny ansættes, fortæller Philip Netherclift, der er It-administrator og med til at sætte fokus på Skanlogs grønne linje.
 
Hutigere PC’ere får medarbejderne til at trykke på slukknappen
De traditionelle mekaniske harddiske er desuden blevet skiftet ud med SSD. SSD svarer til de hukommelseskort, der sidder i blandt andet smartphones og kameraer. Det har dels givet et mindre strømforbrug fra PC’erne generelt, dels har det givet den fordel, at PC’erne er blevet meget hurtigere:
 
“Det betyder, at personalet nu slukker PC’erne, når de går hjem. Det undgik de tidligere, fordi de var så længe om at starte dagen efter. Det har også givet et mindre strømforbrug”, forklarer Phillip Netherclift.
 
Det stopper ikke der. Skanlog har nemlig også et helt særligt miljø, der er godt for strømforbruget. Et såkaldt virtuelt miljø. Det er et miljø, hvor flere PC’ere og servere kører på det samme udstyr. Det har helt konkret givet Skanlog en besparelse i strøm på omkring 70 procent i forhold til, hvis der ikke var noget virtuelt miljø.