News
Den gode, nærværende historie kan vi alle forholde os til, og derfor skal I have historien om en ung kollega, der efter kort tids ansættelse i Skanlog finder en tiltro og tillid til sig selv, som hun ikke har haft tidligere.

Dette er Elines historie om mødet med Skanlogs værdier; rummelighed og ansvarlighed.

Eline Maritza Koch er i sommer blevet STX, sproglig student fra Roskilde Katedralskole. Eline bliver i august 2013 tilbudt ansættelse ved Skandinavisk Logistik. Et tilbud, der kom helt bag på hende; ”Jeg tænkte, ok er det en joke, det her? Skanlog er jo en stor virksomhed, og jeg ved, at man ikke skal være helt tabt bag en vogn for at være ansat der”. Eline sagde med det samme ja tak, og kom til samtale med varehotelchefen i Glostrup, Bruno Nørregaard. Herefter gik det stærkt, og primo september var Eline pludselig en del af den ”rigtige verden”, som hun selv formulerer det.

Eline blev ansat gennem firmaets administrerende direktør, Finn Adel, som er en del af Elines forældres netværk, og muligheden lå der, da der var et tidsbegrænset behov fra firmaets side, og Eline gerne ville have et midlertidigt job inden afrejse til USA. ”Jeg kan allerede se nu og skrive under på, at netværk er utrolig vigtigt for de muligheder, man kan skabe for sig selv”.

Til at starte med var det en stor udfordring at starte i Skanlog; ”jeg var bange for, at jeg ikke var god nok, for jeg har jo aldrig været på kontor før – og jeg tænkte meget over, om jeg nu kunne leve op til mine kollegaers forventninger?” Usikkerheden forsvandt dog hurtigt: En af Elines kollegaer var mentor for hende, og fik hende oplært stille og roligt; ”Jeg tør stille spørgsmål nu og tøver ikke med at komme med mine input, fordi folk tror på mig og jeg føler mig tryg ved dem – jeg føler det nærmest som om, jeg har 3 mødre på kontoret”, siger hun og griner.

I forhold til samfundsdebatten omkring unge mennesker og uddannelse, har Eline også selv mærket erkendelsen omkring det at varetage et job, for som hun siger; ” jeg tror, at mange har svært ved at forestille sig, hvordan det ”virkelige liv” er, forstå mig ret – den ansvarlighed der ligger i at skulle varetage et job, være ansvarlig overfor virksomheden og sine kollegaer, den skal man lige erkende – man skal være lidt mindre egoistisk, end man kan være under en uddannelse”. Som min mor og far sagde; ”nyd den frihed du har under uddannelse, når du først får et job, så skal du passe dine ting – ellers har du ikke noget at leve af”.

Elines venner mener, hun er ”lidt fin på den” når hun allerede nu som 20-årig sidder på kontor, men i bund og grund handler det vist mere om en smule misundelse, for som Eline siger, så har hun fået et ”rigtigt job, ikke kun et fritidsjob”. Da Eline bliver spurgt mere ind til, hvad hun mener med dette siger hun; ”Man er mere loyal overfor sådan et job her, fordi kollegaerne er det ældre, der er større pres på én og man har større respekt overfor disse personer”.

Eline tror dog, at de fleste unge ville være skeptiske ved at skulle starte i en virksomhed som Skanlog, fordi de har en klar forestilling om, hvad en transportvirksomhed er. Hun mener, der er mange, der har fordomme om folk, der arbejder på et lager; ”jeg har ikke personligt nogen fordomme, men folk har en antagelse om, at folk, der arbejder på et lager ikke har nogen uddannelse, og de derfor ikke kan identificere sig med dem – og sådan noget gider jeg ikke høre på, for uanset om folk er uddannede eller ej – så er de stadig mennesker, og er super dygtige til det de gør – vi kan jo ikke undvære dem”.

Eline mener, at man i højere grad bør brande Skanlog, og vise udadtil, at der ER uddannede mennesker ansat i Skanlog, at der rent faktisk er et læringsmiljø – og sidst men ikke mindst – at ”de her mennesker gør et stort stykke arbejde, og uden dem, så ville der faktisk være mange tørstige unge mennesker i DK”, siger hun med et smil på læben og hentyder selvfølgelig til de energidrikke m.v., som findes på Skanlogs lager. Hun tilføjer; ”Flere virksomheder burde, som Skanlog, tage flere unge ind i vikarjobs eller lign., der er mange, der godt kan og vil. Det giver noget for samværet, at der kommer nogle unge ind, der har et andet syn på tilværelsen og kan udfordre nogle rutiner”.

Afslutningsvis reflekterer hun over forløbet; ”Jeg synes, det er fantastisk at man kan komme et sted hen, hvor man får en tro på sig selv og mærker, at andre også har tiltro til én - en virkelighed, der er så fjern fra det eksamensbevis, man står med efter endt uddannelse.  Et bevis, som kun er et øjebliksbillede af ens personlighed. Jeg er helt klart blevet mere ansvarlig, selvstændig og har fået mere selvtillid gennem min korte tid i Skanlog”.